Zbog povećanja naknada županijskim vijećnicima odmah je na početku došlo do prekida današnje sjednice Županijske skupštine. 

Nadopunu dnevnog reda s ovom točkom predložio je Željko Šoša, kao predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, HSU-a, HSP AS, HRAST-a i REFORMISTA. Prema ovoj odluci, predsjednik Županijske skupštine Željko Lončar primao bi naknadu od 4 tisuće kuna, umjesto dosadašnjih 1 600, potpredsjednici 2 tisuće umjesto 1 300, dok bi vijećnicima naknada narasla za 300 kuna, odnosno "popela" bi se na 1 300 kuna mjesečno.

Akcija mladih i MOST oštro su se usprotivili povećanju naknada za koje bi na godišnjoj razini trebalo osigurati 380 tisuća kuna više u proračunu. Dok vladajući vijećnici smatraju da su naknade u usporedbi sa ostalim županijama premale, oporba predlaže smanjenje naknada te isplatu prema dolascima, odnosno izostancima sa sjednica.

Nakon stanke od 15 minuta stranački klubovi su dogovorili odgodu donošenja ove odluke za sljedeću sjednicu. Do tada će županijski vijećnici pokušati pronaći konsenzus za iznos naknada koje se nisu mijenjale od 2005. godine.