SDP-ova vijećnica Jelena Jelavić upozorila je gradsku upravu da je pješački prijelaz na Obali kralja Tomislava (kod zgrade „Pegle") opasan za pješake. Navela je da to primjer loše signalizacije koja pogotovo dolazi do izražaja u turističkoj sezoni jer zadarski gosti na toj dionici ne očekuju prijelaz za pješake. 

S njom se složio zamjenik gradonačelnika Ante Babić, ali je naglasio da je riječ o cesti koja je u nadležnosti države. Grad će im proslijediti zahtjev za boljim označavanjem te dionice, poručio je.