Grad Zadar objavio je natječaj za prodaju nekretnina u gradskom vlasništvu.

Predmet natječaja su dvije čestice zemlje, jedna na Vitrenjaku, a druga na Bokanjcu. Čestica na Vitrenjaku, prema katastru, predstavlja put površine 133 m2 čija početna cijena iznosi 201,25 EUR/m2. Na Bokanjcu se prodaje površina od 446 m2 s početnom cijenom od 72,94 EUR/m2

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uplatile jamčevinu u iznosu od 5 % početne cijene nekretnine. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac, a rok za dostavljanje ponuda iznosi osam dana od dana objave javnog natječaja, 11. srpnja.