Pročelnik Kongregacije za kauze svetaca Angelo Amato 20. lipnja potpisao je dopuštenje da sarkofag s tijelom sv. Leopolda Bogdana Mandića ponovno napusti Padovu, te da hodočasti do svečeva rodnog kraja u Herceg Novi, a po putu da se zaustavi u više hrvatskih (nad)biskupija, izvijestili su iz Kotorske biskupije.

U dopisu kojim je Kongregacija odgovorila na molbu padovanskog biskupa Claudija Cipolla, između ostaloga, piše: „Imajući u vidu pristanak dijecezanskih biskupa, ovaj Dikasterij ne vidi nikakvu teškoću u tome da pozitivno odgovori na spomenuti zahtjev, ako Vaša Preuzvišenost imenuje jednog Nosača (portitor) koji će pratiti relikvije sve do njihova povratka na izvorno mjesto pokopa. Molim Vas da, na kraju hodočašća, pošaljete ovome Dikasteriju zapisnik o svemu što se dogodilo".

Na ranijim sastancima na kojima se razmatrala mogućnost ponovnog dolaska relikvija sv. Leopolda Bogdana Mandića među Hrvate dogovoren je okvirni program, koji je u sadašnjem obliku sastavljen 14. ožujka u Dubrovniku na sastanku Odbora za organizaciju.

Sarkofag sa svečevim tijelom kreće iz Padove u četvrtak 14. rujna u 7 sati. Dolazak u Zadar predviđen je u 14 sati. Nakon Liturgije dočeka i molitve pred relikvijama, održat će se misa, te bdjenje. Odlazak relikvija iz Zadra predviđen je u 7 sati, a dolazak u Herceg Novi u 13 sati. U nedjelju 17. rujna na rasporedu je odlazak za Split, a sljedeći dan za Rijeku. Posljednjega dana hodočašća, u utorak 19. rujna, polazak relikvija za Padovu predviđen je za 14 sati.

Prijevoz sarkofaga sv. Leopolda Bogdana Mandića izvršit će Croce Verde, te će 11 njihovih članova pratiti tijelo na cijelome putu. Uz njih, sarkofag će pratiti i pet talijanskih kapucina, te hrvatski kapucini i provincijal slovenskih kapucina, te svećenik Kotorske biskupije.

Sv. Leopold Bogdan Mandić tri je godine djelovao u zadarskoj crkvi Gospe od Zdravlja (1897.-1900.). , čiji je bio i rektor. Uz tu crkvu nekad se nalazio kapucinski samostan čiji je Mandić bio poglavar, a srušen je u Drugom svjetskom ratu. Zbog svečeva djelovanja u crkvi Gospe od Zdravlja kojoj se za života osobito utjecao, zadarski nadbiskup Marijan Oblak tu je crkvu 1978. g. proglasio svetištem sv. Leopolda koje ima i svečev relikvijar.