ZADAR - Jedan naš sugrađanin pronašao je na vrh Bulevara set ključeva, fotografirao ih, nama poslao fotografiju, a vama, koji ste ih izgubili broj mobitela na koji se možete javiti: 091 2343 473.