Grad Zadar objavio je javno nadmetanje za Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i stratešku procjene utjecaja na okoliš, čija je vrijednost 2.8 milijuna kuna, bez PDV-a. Otvaranje ponuda je 1. kolovoza.
Ponovni je to natječaj koji je prvi put bio poništen, nakon čega su se tri puta ulagale žalbe Državnoj komisiji da bi sve završilo ponovnim dobivanjem novaca i novim natječajem.
Dakle, Grad Zadar je dobio i potrošit će više od 3 milijuna kuna za izradu prometne strategije kakva se traži prema EU standardima. Veliki je to novac, ali i veliki posao za koji nitko ne zna hoće li od njega biti veće koristi.

Najmanje godinu dana obavljat će istraživanje postojećeg prometa, napraviti analiza i ponuditi nova rješenja s naglaskom na zaštitu okoliša, sažeo je taj projekt Šime Erlić, pročelnik Odjela za EU fondove, koji je nositelj tog posla. Po završetku izrade mastreplana, Zadar s okolicom bi trebao dobiti prometnu strategiju. Bila bi to prva za Zadar s okolicom, a trebala bi postati važan dokument za traženje novca na pojedina prometna rješenja iz EU fondova.

Promet je jako kompleksan, obzirom da se mora rješavati u odnosu a vlasničke odnose i postojeće „crne točke", ustvrdio je pročelnik Erlić ulogu gradske uprava koja će, naravno biti glavni izvor informacija i želja za nova prometna rješenja koja bi, pak, trebala ponuditi struka. No, hoće li to biti još jedna u nizu strategija, koja će sama sebi biti svrha i završiti u ladici, potanje je na koje će odgovor dati vrijeme. Sjetimo se samo da su u svibnju 2015. godine tadašnji ministar Hajdaš Dončić i gradonačelnik Kalmeta potpisali ugovor o prijenosu tog EU novca.