Thome Ship Management, jedna od svjetski vodećih kompanija u pomorskom sektoru već godinama djeluje u Hrvatskoj (od 2008. godine) i regiji preko svog regionalnog ureda u Zadru, zapošljavajući na brodovima u svom managementu veliki broj pomoraca Hrvatske i regije.

Kako bi zadržali kontinuitet i vodeće mjesto u pomorskom svijetu, kompanija pridaje veliku pažnju edukaciji svojih pomoraca kroz organizaciju različitih edukativnih tečajeva i radnih grupa čija je svrha upoznavanje svojih pomoraca sa najnovijim propisima u zaštiti mora i okoliša kroz upoznavanje i implementaciju novih tehnologija.

Tako je ovih dana, točnije od 28. lipnja do 1. srpnja, treću godinu za redom u hotelu Kolovare u Zadru organiziran radni seminar pod pokroviteljstvom kompanije, a pod nazivom "Advanced Oil / Chemical Workshop" čija je svrha edukacija i upoznavanje časnika palube odgovornih za pripremu tankova, ukrcaj, iskrcaj te prijevoz tereta na tankerima specijaliziranim za prijevoz ulja i kemikalija sa efektivnim tehnologijama pripreme tankova za ukrcaj tereta.

Trodevni radni seminar u hotelu Kolovare okupio je pomorce iz Hrvatske, Crne Gore, Litve, Rusije, Ukrajine, Rumunjske i Bugarske koji plove i zarađuju kruh na brodovima ovog svjetski poznatog managementa.   

Seminaru su nazočili i predstavnici brodarskih kompanija iz Europe čije brodove Thome Group ima u svome managementu. U hotel Kolovare stigli su i predstavnici brodarskih kompanija iz Norveške, Danske, Irske i Grčke. Na kraju treba istaknuti grupu predavača, svjetski priznatih stručnjaka iz ovog područja koji su ​​došli u Zadar i održali predavanja na zadanu temu.