ZADAR- Čazmatrans Dalmacija sa sjedištem u Benkovcu dao je povoljniju ponudu zadarskoj bolnici za organizirani prijevoz pacijenata na liječenje talasoterapijom u Nin.

S terapijom će se, ovisno o vremenskim prilikama početi u ponedjeljak, 26. Lipnja, najavio je dr. Neven Birkić, rukovoditelj Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Tamo će se preseliti ljetna peloidna ambulanta. Terapija s ninskim ljekovitim blatom odvija se 26 godina i pokazala je kod mnogih reumatoloških pacijenata da im omogućava da lakše prebrode teškoće, odnosno da izdrže od sezone do sezone.

Pacijenti i zainteresirani građani, informacije i terapiji u Ninu, mogu dobiti na Odjelu za fizikalnu medicinu.