ZADAR - Odjel za komunalne poslove Grada Zadra ove će godine zaposliti četvoricu komunalnih redara koji će taj posao obavljati tri mjeseca.

Iako je sezona odavno počela, natječaj je prekjučer objavljen s rokom prijave od osam dana.

Do konačnog izbora kandidati moraju proći određeno testiranje. U objavi natječaja navodi se kako će im osnovica za izračun plaće biti 3.642,65 kuna bruto, za posao nadzora nad provedbom odredbi komunalnog reda.