Opća bolnica Zadar raspisala je natječaj za prijam sedmero specijalizanata.

Ponovljen je natječaj za kliničku farmakologiju s toksikologijom jer se na natječaj u ožujku nitko nije javio. Također, iz istog razloga ponovno su oglašene i tri specijalizacije za hitnu medicinu, mladim liječnicima neprivlačnu granu. Naime, zadarsku bolnicu, kao i sve druge bolnice, već godinama muči slab interes za ovu specijalizaciju uvedenu prije nekoliko godina. Općenito je zabilježen trend kojim se na natječaje zadarske bolnice javlja sve manje mladih liječnika. Na posljednjem su natječaju, primjerice, za 6 specijalizacija pristigle svega 3 prijave. 

Nove oglašene specijalizacije u Općoj bolnici Zadar su hematologija, pulmologija i nefrologija, a traži se po jedan specijalizant za svaku granu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.