U današnjoj emisiji „Stvoreni za nebo" Radija 057 (nedjeljom u 9 sati) pričali smo o dva vrlo bitna blagdana, Presveto srce Isusovo i Bezgrešno srce Marijino. Kad govorimo o Isusovu i Marijinu Srcu, mislimo na Isusa i Mariju pod vidom njihova nutarnjeg života i njihove ljubavi prema nebeskom Ocu, te prema nama ljudima. Slika obaju Srdaca govori nam o njihovoj neizmjernoj ljubavi spram ljudi, spram svake župe, svake obitelji i svakog pojedinca.

Iskazivanjem svoje ljubavi Isus i Marija žele nas dovesti k nesebičnoj ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, što je bit svetosti na koju smo svi pozvani. Potrebno je vjerovati u Isusovu i Marijinu ljubav, njima se povjeriti i potpuno predati. Ta ljubav obnovit će naša srca i počet ćemo razmišljati, govoriti, raditi i ljubiti kao njih dvoje.
Blagdan Presvetog Srca Isusova slavi se u petak nakon blagdana Tijelova. Poticaj za uvođenje blagdana došao je iz francuskog grada Paray le Moniala prigodom ukazanja Srca Isusova, sv. Mariji Margareti Alacoque 1675. g. Ali, tek 1765. g. papa Klement XIII. dopušta slavljenje blagdana Srca Isusova te je poslije papa Pio IX. je 1856. g. posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj Katoličkoj Crkvi osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za grijehe.

U Srcu Isusovu prepoznajemo ponajprije njegovu ljubav prema nebeskom Ocu te također označava Isusovu povezanost s nama. Njegovo Srce njegova je usmjerenost prema nama, sva njegova skrb za naše duše. Njemu je stalo da pronađemo spokoj, odmor koji nam on daje.

Nadalje, Blagdan Bezgrješnog Srca Marijina pomični je blagdan i slavi se u subotu nakon 2. nedjelje poslije blagdana Duhova, dan nakon blagdana Presvetog Srca Isusova. Bezgrješno Srce Marijino je pobožno ime, kojim nazivamo tjelesno Marijino srce kao simbol Marijinih kreposti, ljubavi prema Bogu i majčinske ljubavi prema čovjeku. Prvi se put, Bezgrješno Srce Marijino spominje u Bibliji, gdje piše kako je starac Šimun prorokovao, kako će Marijino Srce probosti mač velike boli, tj. da će mnogo patiti.

Pobožnost Bezgrješnome Srcu Marijinom, intenzivno se razvila u 17. stoljeću, najviše djelovanjem sv. Ivana Eudesa, no tek 1855. g., službeno je ustanovljen blagdan Bezgrješnom Srcu Marijinu za cijelu Katoličku Crkvu. Papa Ivan Pavao II. uzdigao ga je 1996. g. od neobvezatnog na obvezatni spomendan.

Djelovanjem Duha Svetoga Isus je kao čovjek s ljudskim srcem bio oblikovan u tijelu Djevice Marije što je ujedinilo oba srca. Ona je kao odgojiteljica oblikovala Srce svoga Sina, stoga je posve opravdano da uz Presveto Srce Isusovo štujemo i Bezgrešno Srce Marijino. U Isusovu Srcu odsjaj je Srca njegove Majke.

U Duhu Svetom posvetimo se i predajmo Isusovu i Marijinu Srcu, da bi tako mogli postati Božja sve odanija i vjernija djeca. Mir i dobro!