Dana 12. lipnja 2017. godine u vijećnici Općine Starigrad održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Prisegu je položilo 11 članova Općinskog vijeća, a to su:
Marko Marasović (HDZ)
Ante Jukić (HDZ)
Marina Vukić (HDZ)
Marijana Milovac (HDZ)
Tome Dokoza (HDZ)
Dragan Bucić (HDZ)
Višnja Vukić (HDZ)
Tomislav Ramić (HDZ)
Zlatko Marasović (SDP)
Dražen Dokoza (kandidacijska lista grupe birača)
Jole Petričević (HSS)

Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Marko Marasović, a za potpredsjednike, također jednoglasno, su izabrani Marina Vukić i Jole Petričević.

Na sjednici su također prisegu položili Općinski načelnik Krste Ramić, kao i zamjenik Općinskog načelnika Šime Marasović.