Ministarstvo državne imovine objavilo je oglas o prodaji viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu. Riječ je materijalu koji je nastao prilikom građenja građevina, a koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrađuje u obuhvatu te građevine.

Među 15 predmeta prodaje dvije su lokacije u Zadarskoj županiji. U Diklu se prodaje ukupno 431 m3 tehničko-građevnog kamena u rastresitom stanju. Početna cijena je 20 kuna/m3.

Druga lokacija je Sutomišćica na Ugljanu gdje se po istoj cijeni također prodaje tehničko-građevni kamen, ali u punoj većoj količini - 10.288,30 m3.

Prodaja će se obaviti po načelu "viđeno-kupljeno", a rok za dostavu ponuda je 19. lipnja. Kriterij odabira je najviša ponuđena cijena.