ZADAR- Predizborna kampanja u samom Zadru za nedjeljne izbore prošla je bez incidenata, velikih političkih skupova, vođena je uglavnom u režiji PR-ovskih službi i medijskim oglašavanjem, a vodila se manje, više aktivno na terenu u pozadini.

Tko je koliko zgrabio javnog prostora, teško je mjerljivo, ali neki su ostavili trag političke devastacije. Jedni na baštini drugi na ekološkoj budućnosti. Ovo su dva traga koja smo dobili na fotografijama od naših sugrađana. Jedni su nalijepili svoj slogan na novim, drvenim vratima Turističko informativnog centra na ulazu u Grad. Drugi su ostavili svoju poruku na punionici za električna vozila na izlazu iz Grada. Primitivizam na obje strane i oštećenje zaštićenog dobra koje pripada svima koji žive u Zadru, a ne onima koji bi ga na ovako neprimjeran način htjeli voditi.