Grad Zadar objavio je natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Grada Zadra za 2017. godinu. 

Za tu je namjenu u gradskom proračunu rezervirano 600 tisuća kuna. Natječajem se vlasnicima ili suvlasnicima kuća sufinancira nabava i ugradnja solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje, povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjena stolarije vanjske ovojnice, nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu.

Tijekom sljedećih 60 dana građani mogu podnijeti prijavu Gradu za sufinanciranje jedne, više ili sve od navedenih mjera i tako ostvariti bespovratna sredstva u iznosu do 40% po pojedinoj mjeri.

Prijavni obrazac može se preuzeti sa stranice Grada Zadra ili osobno u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.