ZADAR - Državni ured za reviziju objavio je obavijest o obavljenoj financijskoj reviziji svih 20 županijskih uprava za ceste u razdoblju od 13.rujna 2016 do 26.travnja 2017.godine.

Predmet revizije bili su financijski izvještaji i poslovanje županijskih uprava za 2015. godinu. Izraženo je osam bezuvjetnih i dvanaest uvjetnih mišljenja. Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije dobila je bezuvjetno mišljenje, obavijestili su iz Zadarske županije.