TRAJU RADOVI NA KOPANJU KANALA I POSTAVLJANJU JAVNE RASVJETE U SVIM NASELJIMA, UREĐUJU SE I PLAŽE

U svim virskim naseljima traju radovi na uređenju javnih površina i postavljanju javne rasvjete. Svi ovi poslovi dio su svakodnevnih aktivnosti komunalne tvrtke „Vir održavanje", bilo da se javlja kao izvođač radova u sklopu godišnjeg plana i programa, bilo da pruža logističku, operativnu i materijalnu pomoć izvođačima radova kao na primjeru radova u Lučici gdje se grade dvije trafostanice i pojačava mreža kako više ne bi dolazilo pada rasvjete i nestanka struje.

Trenutno se kopaju kanali i postavlja javna rasvjeta u Prezidi, Soldatici, na Viriću i dvije ulice u Straži, a sukladno planu nabave za 2017. godinu postavit će se više od 400 rasvjetnih tijela od Prezide i Virića do Kozjaka i Biskupljače, odnosno za cijeli otok. Riječ je o plastičnim stupovima visine četiri metra i otpornima na posolicu kakvi su već ranije postavljani u virskim naseljima - posljednji u Žitnoj, Boboviku, Velikoj Slatini, Donjoj Prezidi ili zaobilaznici do trafostanice.

Uz radove na postavljanju javne rasvjete, djelatnici „Vir održavanja" paralelno saniraju, pripremaju te uređuju sve plaže na sjevernoj i južnoj strani otoka za čiju se dohranu koristi čak osam tisuća tona materijala različitih frakcija. Radovi traju i na čišćenju korova, košenju trave, rezanju granja te pituravanju klupi, odnosno uređenju i pripremanju cijelog otoka za nadolazeću ljetnu turističku sezonu.

U Soldatici IX dočekali javnu rasvjetu

SLAVICA I IVAN VRDOLJAK: OTVORIT ĆEMO ŠAMPANJAC!

Iz svoje obiteljske kuće u Soldatici IX supružnici Slavica i Ivan Vrdoljak čeznutljivo su gledali preko ceste i dijelovima naselja u kojima je postojala javna rasvjeta. Na Viru su kuću izgradili još 1998. godine i od tada, gotovo punih 20 godina, strpljivo čekaju. Napokon, kanali za javnu rasvjetu su iskopani duž cijele ulice, kabeli položeni i zatrpani pa će s postavljenjem stupova i njihova ulica dobiti javnu rasvjetu.

„Ja sam toliko vesela i sretna da to u ovim godinama nemam s čim usporediti. Kada nam ulica zasvijetli, otvorit ćemo šampanjac i nazdraviti", kaže gospođa Slavica više nego zadovoljna činjenicom kako će Soldatica IX dobiti noćnu rasvjetu i poslovima koji su, napominje, besprijekorno izvedeni.

„Sada će sve biti ljepše, pogotovo kada se ljeti odmaramo na terasi. Eto, dočekali smo rasvjetu, pa još samo da dočekamo vodu i kanalizaciju pa onda možemo kazati kako imamo sve", zaključili su.