Zadarski župan Stipe Zrilić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom na području Grada Benkovca, Općine Novigrad i Općine Sali. Na tom području nanijete su velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama u periodu od 22. do 24. travnja.

- Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 8 dana od proglašenja elementarne nepogode izrade izvješće.

Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a procijenjene štete u poljoprivredi u istom roku unesu u Registar šteta u poljoprivredi, navodi se u priopćenju iz Ureda župana.