Tri aviona Dassault Alphajet Francuskog ratnog zrakoplovstva u četvrtak, 4. svibnja 2017., završila su dvodnevni posjet Eskadrili aviona 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) u vojarni "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

Posjet francuskih pilota, polaznika obuke i njihovih nastavnika letenja u bazu Zemunik organiziran je u sklopu uvježbavanja, planiranja i provedbe međunarodnih preleta i procedura na aerodrome drugih država, što je sastavni dio letačke obuke francuskih vojnih pilota.

Tijekom posjeta razgovaralo se o iskustavima u školovanju vojnih pilota, a dogovoren je i nastavak suradnje kroz nove posjete i prelete francuskih posada u bazu Zemunik.