ZADAR - Robertino Dujela, Pavica Knežević i Josipa Kvartuč novi su članovi Školskog odbora OŠ Stanovi koje je imenovao gradonačelnik Božidar Kalmeta.

U školi Voštarnica, u Školskom odboru novi četverogodišnji mandat dobili su Ante Periš, Marina Šarlija Miočić i Agata Horvat.
Franko Dvorski, Vinko Grgić i Tina Jurjako imenovani su odbor OŠ Šime Budinića.

Za Školski odbor u OŠ zadarski otoci, Kalmeta je delegirao Ivana Kneževića, Ivu Dunatov i Ivan Bezinović.
Bernadra Kamber, Matea Bakmaz i Krešimir Mijić, članovi su Školskog odbora u OŠ Bartul Kašić.
Za Školski odbor u OŠ Krune Krstića imenovani su Luciana Karuza, Josipa Vukić i Mate Pinčić. U OŠ Šimu Kožičića Benje, Grad Zadar kao osnivača škola, zastupat će Jurica Bosna, Boris Frakin i Ivan Jakovac.

Josip Jurjević, Danis Karlović i Edi Bosna dobili su mandat u OŠ Smiljevac.
Članovima Školskog odbora u OŠ Petar Preradović postali su Snježana Jurinić, Mislav Radoš, Daria Sinovčić.
U Školskom odboru Glazbene škole Blagoje Bersa, jedine škole koja ima uz Grad Zadar i Zadarsku županiju kao osnivača, novi član je Ivan Hajdić, novi viši stručni suradnik za školstvo u Odjelu za školstvo i predškolstvo..
Članovi školskih odbora ne dobivaju naknadu ali imaju utjecaj na upravljanje školama, zastupanju interesa politike u odlukama ravnatelja te kadrovskim pitanjima, osobito kod izbora ravnatelja.