ZADAR - Agencija za obalni linijski pomorski promet priprema se za međunarodni natječaj kojim bi i strani brodari od iduće godine mogli preuzeti javni prijevoz na državnim trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama državnim linijama. Za profitabilne linije davat će se koncesija na šest godina će se za one neprofitabilne objaviti javna nabava.
Na zadarskom okružju linije će biti ponuđene u paketu. Sve osim profitabilnih linija za Preko, (trajektne i brodske) te trajektne linije za Brbinj na Dugom otoku.

Zbog specifičnosti plovidbenoga reda natječaj za linije 401 Zadar/Gaženica - (Ist/Kosirača) - Olib - Silba - Premuda - (Mali Lošinj), 433 Zadar/Gaženica - (Rivanj - Sestrunj - Zverinac) - Molat - (Zapuntel - Ist/Kosirača) i 435 Zadar/Gaženica - Iž Mali/Bršanj - (Rava - Mala Rava) planira se u paketu. U paketu se zbog istih razloga planiraju raspisati natječaji za brodske linije 405 Rava - (Mala Rava - Veli Iž - Mali Iž) - Zadar i 406 Zadar - Sali - Zaglav te brzobrodske linije 9404 Brbinj - (Božava - Zverinac - Sestrunj - Rivanj) - Zadar i 9405 Zadar - (Mali Iž) - Veli Iž - (Mala Rava - Rava).

Neovisno o novom modelu javnog morskog prijevoza, Agencija je objavila natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9141 Pula - (Unije - Susak) - Mali Lošinj - (Ilovik - Silba) - Zadar i obratno za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2017. godine. Rok za dostavu ponuda je petak 5. svibnja 2017. godine do 12 sati po lokalnom vremenu.Tu liniju je subvencionirala lokalna uprava i samouprava s preko 3 milijuna kuna,