Predstavnici Moderne demokratske snage (MODES) obilježiti će Međunarodni praznik rada na Narodnom trgu u Zadru, gdje će se skupljati potpisi protiv poreza na nekretnine, s početkom u 11 sati.

- Pozivamo građane da svoje dugogodišnje mukotrpno stečene plodove rada u vidu nekretnine, koja im je praktički jedina ušteđevina koju imaju, zaštite ustajanjem protiv nepravednog poreza na nekretnine. Uvođenjem poreza na imovinu i luksuz, koji bi bili puno pravedniji, zaštitili bi se dostojanstvo i prava radnika, te bi građani u tom slučaju puno više uživali u ovom prazniku.