Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina raspisao je natječaj za zapošljavanje u različitim djelatnostima i pod različitim uvjetima.

Oglašeno je ukupno 25 radnih mjesta - 19 za prijem na stručno osposobljavanje (rad bez zasnivanje radnog odnosa), 3 za radni odnos na neodređeno vrijeme te 3 na određeno vrijeme.

Preko mjere aktivne politike zapošljavanja, koja uključuje godinu dana rada za plaću od 2.620 kuna, zadarska bolnica prima: 1 magistra ekonomije, 3 ekonomska tehničara, 2 prvostupnika javne uprave, 1 prvostupnika strojarstva, 1 magistra strojarstva, 1 prvostupnika zaštite na radu, 5 prvostupnika fizioterapije te 5 fizioterapeutskih tehničara.

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme traže se medicinska sestra, primalja te kuhar, dok se na posao spremačice na određeno vrijeme primaju 3 osobe.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natjedaja u Narodnim novinama, 25. travnja.