Zadranka Petra Zrilić jedanaestogodišnja je djevojčica koja od svoje šeste godine boluje od neuroblastoma lijeve nadbubrežne žlijezde. U šest godina liječenja prošla je 40 kemoterapija, 60 zračenja i 3 puta zračenje cijelog tijela. 

Nažalost, svaka daljnja kemoterapija za Petru bi bila pogubna stoga je upućena na liječenje imunoterapijom u Njemačkoj. No, roditelji liječenje ne mogu financirati, a plaćanje na teret države je odbijeno. Imunoterapija je proces liječenja koji traje oko godinu dana i koji iziskuje velike troškove, od samog putovanja, bolnice i sve ostalo što sama terapija iziskuje. Samo jedan ciklus košta oko 10 000 eura, a u ovom trenutku se ne zna koliko će biti potrebno ciklusa.

Očajni roditelji mole svoje sugrađane za pomoć njihovoj djevojčici. Svi zajedno možemo vratiti našoj Petri djetinjstvo koje ona itekako zaslužuje!, poručila je prijateljica obitelji koja nam se obratila za pomoć. 

Svi ljudi koji mogu i žele pomoći donacije mogu uplatiti na račun:IBAN: HR4224070003104807695, Petra Zrilić