U četvrtak 20. travnja, od 15 do 17.30 sati, na području Zadarske županije odvijati će se međunarodna biciklistička utrka pod nazivom „Tour of Croatia".

Odvijanje utrke će biti u uvjetima pravovremenog zaustavljanja prometa iz suprotnog smjera i ulaska sa bočnih ulica u odnosu na trasu kretanja biciklista, prema zadanim dionicama, na državnim cestama D-08, D-407 i gradskim ulicama u Zadru.

Trasa kretanja na području PU zadarske se proteže: od granice sa Šibensko-Kninskom županijom - D-8 - Drage - Pakoštane - ulaz u Pakoštane - raskrižje D-8 i L63142- D-8 - Biograd- ulaz u Biograd - D-503 - riva - marina - bolnica - Sv. F. i Jakov - Turanj (uz more) - raskrižje D-8 i L63138 - D-8 - Sukošan- ulaz u mjesto -D-8- Bibinje - Zadar.

Trasa kretanja kroz Zadar

84. Gardijske bojne Termiti - Braće Miroslava i Janka Perice - Biogradska-V. Mačeka- F. Tuđmana - Put Murvice - Zrinsko- Frankopanska - O.K. Tomislava - te se nakon toga nastavlja utrka i vozi se još jedan krug dionicom- Liburnska obala - Lančana vrata- Tri bunara -Božidara Petranovića - Zadarskog mira 1358. - Mihovila Pavlinovića - Ruđera Boškovića - A. Kuzmanića - Kopnena vrata - K. D. Zvonimira - Marka Marulića - N.Š. Zrinskog - A. Starčevića (od raskrižja sa ul. K. Tvrtka do raskrižja sa F. Tuđmana se vozi suprotnim smjerom) - F. Tuđmana - Put Murvice - Zrinsko- Frankopanska - O.K. Tomislava .

Planirano zatvaranje dionica:

Drage - Pakoštane ..........................................od 14.30 sati
Pakoštane Biograd..........................................od 14.40 sati
Turanj- Sukošan.............................................od 15.00 sati
Sukošan- Bibinje.............................................od 14.50 sati
Bibinje -Zadar..................................................od 15.00 sati
Zadar (od ulaz u grad do cilja)...........................od 15.30 sati

Završetak utrke u samom Zadru je u 17.15 sati

Tijekom planiranih vremena zatvaranja dionica cesta promet će biti obustavljen a puštanje prometa će se provoditi nakon prolaska sudionika utrke.

Ulicama 84. Gardijske bojne Termiti - Braće Miroslava i Janka Perice - Biogradska- V. Mačeka (do raskrižja sa Ante Starčevića u smjeru sjevera) promet će biti pušten odmah nakon prolaska sudionika utrke, a na ostalim ulicama biti će zatvoren do 17. 30 sati.

Iznimka u odnosu na ostale ulice u Zadru su ulice ,O.K. Tomislava i Liburnska obala-Lančana vrata, Trg tri bunara, Božidara Petranovića, Zadarskog mira 1358, Mihovila Pavlinovića, Ruđera Boškovića, kralja Dmitra Zvonimira , Marka Marulića i A. Starčevića(od raskrižja sa ul. K. Tvrtka do raskrižja sa F. Tuđmana se vozi suprotnim smjerom) koje će privremenom regulacijom prometa biti zatvorene.

Te prometnice bit će zatvorene za sav promet od 15.30 sati do 17.30 sati, osim Obale kralja Tomislava (od ulice Narodnog lista do gradskog mosta i Liburnska obala, koje će za promet biti zatvorene do 18.30 sati.   

Mole svi sudionici u prometu da u navedena vremena ne koriste navedene prometnice, odnosno da postupaju prema uputama policijskih službenika i redara iz osiguranja utrke.