Gradonačelnik Grada Zadra Božidar Kalmeta uputio je poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Zadra.

Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti, a koje djeluju na području Grada Zadra, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Zadra.

Kulturno vijeće ima pet članova te predlagatelji predlažu po jednog člana za svako od navedenih programskih područja:

knjižnične djelatnosti, knjige i nakladništva te nove medijske kulture
muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti
glazbe, glazbeno-scenske i dramske umjetnosti, priredbe i manifestacije
kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne kulturne suradnje i europske integracije
zaštite i očuvanja kulturnih dobara, inovativne umjetničke i kulturne prakse.

Za članove Vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti za koje se predlažu mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

Za člana Vijeća ne može biti imenovana osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Kulturnog vijeća.

Temeljem prispjelih prijedloga Gradonačelnik Grada Zadra donijet će odluku o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća. Članovi Kulturnog vijeća imenuju se na četiri godine.

Prijedlog treba sadržavati životopis i obrazloženje prijedloga.

Životopis treba sadržavati sljedeće:

osnovne podatke (ime, prezime, adresu, kontakt brojeve)
stupanj naobrazbe
glavno područje istraživanja i stručnog djelovanja
zaposlenje
stručno usavršavanje
članstvo u društvima i udrugama
najvažnije publikacije, sudjelovanje u programima i projektima.

Pisani i obrazloženi prijedlozi dostavljaju se predati do 14. svibnja 2017. godine na e-mail adresu: u.o.kultura@grad-zadar.hr i na adresu:

Grad Zadar

Upravni odjel za kulturu i šport s naznakom

(Prijedlog članova Kulturnog vijeća Grada Zadra)

Narodni trg 1

23000 Zadar