Zadarska rektorica Dijana Vican, nakon što je bila državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja,( od 2008. do 2011.) ove godine zauzima pozicije najmoćnije žene hrvatske politike znanosti i školstva, resora ministra Pave Barišića.

Nakon što ju je predsjednik Vlade Andrej Plenković krajem siječnja imenovao za predsjednicu Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Vican je današnjom odlukom Vlade postala i predsjednica Upravnoga vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. To su dvije ključne pozicije odlučivanja o sadašnjosti i budućnosti obrazovanja i znanosti.

Dosadašnjem sazivu UV, u kojem je od zadarskih kadrova bio prof. dr. sc. Mile Đelalija, istakao je mandat.

Za novu predsjednicu i članove Upravnoga vijeća Agencije, od kojih predsjednika i dva člana predlaže Vlada Republike Hrvatske, jednog člana predlaže Rektorski zbor, jednog člana predlaže Vijeće veleučilišta i visokih škola, jednog člana predlaže nacionalno vijeće nadležno za znanost, jednog člana predlaže nacionalno vijeće nadležno za visoko obrazovanje, te jednog člana predlaže Hrvatski studentski zbor, predloženi su: prof. dr. sc. Dijana Vican, prof. dr. sc. Drago Šubarić, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, prof. dr. sc. Branko Matulić, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, prof. dr. sc. Gordana Rusak, prof. dr. sc. Marko Petrak i Matej Boras, objavljeno je na stranici Vlade sa zatvorenog dijela sjednice.