Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru u utorak, 11. travnja predstavit će  javnosti novi nautički i brodostrojarski Transas simulator vrijedan gotovo 3 milijuna kuna kojim će se osigurati izvođenje nastave za buduće časnike palube i stroja uz korištenje najsuvremenijih nastavnih pomagala i metoda. Takav simulator već postoji u Pomorskoj školi na kojem su se obućavali studenti. Novi, kojeg je kupilo Sveučilište daleko je veći i moćniji.

Ova vrijedna investicija omogućit će studentima nautike i brodostrojarstva, kao i polaznicima tečajeva za pomorce, stjecanje potrebnih kompetencija u skladu sa zahtjevima nadležnih međunarodnih i hrvatskih institucija.

Simulator se sastoji od potpuno integriranog zapovjedničkog mosta i kontrolne prostorije strojarnice, dva moderna kabineta opremljena simulatorima za rukovanje operacijama ukrcaja i iskrcaja tereta na tankerima za prijevoz sirove nafte i tankerima za prijevoz ukapljenog prirodnog plina, nautičkim simulatorima s globalnim sustavom za uzbunjivanje, traganje i spašavanje i komunikaciju između brodova i obalnih stanica (GMDSS sustav) te brodostrojarskim simulatorima s dizelsko motornim, parnoturbinskim i dizelsko-elektičnim postrojenjem za pogon broda.

Najnoviji model simulatora raspolaže s velikim brojem modela brodova, plovnih područja i luka te ostalim pripadajućim upravljačkim i strojnim sustavimakoji omogućuju individualne ili sinkronizirane simulacije svih realnih uvjeta na zapovjedničkom mostu, kontrolnoj prostoriji tereta te strojarnici broda. Budući da se svaki od postojećih modela može nadograđivati ili po potrebi zamijeniti, osim nastave za studente i polaznike tečajeva oprema se može koristiti za znanstvena i stručna istraživanja, maritimne studije, rekonstrukciju pomorskih nesreća, dijagnostiku kvarova, itd.