ZADAR - Gradska uprava za koju je gradonačelnik Božidar Kalmeta ustvrdio kako je brojčano smanjena, ovih će dana ipak popuniti svoje redove s tri nova kadra. Prije toga su bili natječaji za još jednog prometnog redara te osobu pravne struke koja će pomoći u pripremi sjednica Gradskog vijeća.

Na natječaj za nova  tri stalna mjesta javilo se ukupno 22 kandidata.
Njima je zakazano testiranje na koje obavezno moraju ponijeti kemijsku olovku.

Za višeg referent za reklame u Odjel za komunalne djelatnosti, za što se traži diploma sveučilišnog, odnosno stručnog prvostupnika društvenih znanosti- (pravo ili ekonomija) prijavilo se osam kandidata. Za mjesto savjetnika za imovinsko pravne poslove u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo prijavilo se četvero pravnika. Najviše je zanimanja za financije. Za rad u tom najvećem gradskom odjelu, na mjestu stručnog suradnika II za naplatu poreza i potraživanja, 10-oro je kandidata koji bi trebali imati diplomu magistra struke prava ili ekonomije.