ZADAR- Kolektivni ugovor koji je 2015. godine sklopljen u Gradu Zadru, izmijenjen je tako što su iz njega izbačena regulirana prava dužnosnika na godišnji odmor.

Do toga je došlo naputkom Ministarstva uprave kojim je rečeno kako pravo gradonačelnika i njegovih zamjenika određuje Zakonom o dužnosnicima u lokalnoj upravi i samoupravi jer oni nisu službenici. Prema izmjenama jedne od odredbe Kolektivnog ugovora, objavljene u Glasniku pročelnici imaju pravo na 25 radnih dana godišnjeg odmora. Njihovim zamjenicima određeno je 24 radna dana godišnjeg. Kolektivni ugovor stupio je na snagu 1. siječnja 2015. Godine nakon pregovora gradskih vlasti sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika