ZADAR - Obveznici komunalne naknade, odnosno vlasnici stanova i kuća na području Grada Zadra ovih dana dobivaju uplatnice za ovu godinu i obrazac za porez na nekretnine kojeg ćemo plaćati od 1. siječnja 2018. godine.

Iz Komunalnog odjela traže od građana, da kao porezni obveznici do 30. travnja na adresu gradske uprave dostave ispunjen obrazac. U protivnom će obračunati porez na nekretninu s najvišim koeficijentom stanja i dobi nekretnine. Za takav oblik kažnjavanja „građanskog neposluha" pozivaju se na odredbu Zakona o lokalnim porezima
Dakle, građani sami moraju pridonijeti evidenciji koju je Grad Zadar obavezan ustrojiti. Ako nisu dobili obrazac uz komunalnu naknadu, mogu ga skinuti sa stranice Grada Zadra iz kojeg javnost još nisu obavijestili o tom velikom poslu i njihovoj obavezi.

U gradskoj upravi  trebaju prikupiti podatke o stanju, starosti, namjeni te zoni u kojoj se nalazi nekretnina. Razlika između sadašnje komunalne naknade koja se obračunava na osnovu zone i namjene, i poreza na nekretnine bit će upravo u koeficijentima stanja i godine gradnje. Nije jasno kako će se ti podaci odnositi na zemljište koje također spada pod evidenciju za novi porez na nekretnine.