Nakon poraznih rezultata istraživanja časopisa "Zaštita" koji je Zadar svrstao na dno ljestvice 29 sigurnih hrvatskih gradova, u utorak je u Maloj vijećnici Doma Zadarske županije održana 6. sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije.

Na sjednici se razgovaralo o stanju sigurnosti na području PU zadarske u 2016. godini i preventivnim aktivnostima, uključujući i one u prometu za 2017. godinu, te preventivnim projektima „Sigurno ponašanje djece na internetu"  i „Sigurnost u turizmu Zadarske županije 2017. godine" .

Načelnik PU zadarske Neven Paškalin prikazao je statističke podatke o stanju sigurnosti na području Zadarske županije tijekom 2016. godine, kao i preventivne aktivnosti koje se planiraju provoditi. Pročelnik UO-a za more i turizam Krešimir Laštro upoznao je nazočne sa aktivnostima iz preventivnog projekta „Sigurnost u turizmu Zadarske županije". U sklopu projekta provedeno je istraživanje čije je rezultate predstavila Ivana Marić. Konačni rezultati su pokazali da su tijekom provođenja projektnih aktivnosti ostvareni učinci u smislu promjene stavova ciljanih skupina. Također je najavila novo istraživanje na temu sigurnosti. 

Pomoćnica pročelnika UO za društvene djelatnosti Renata Vuksan i Sandra Poljak Jurinčić, prezentirale su „Sigurno ponašanje djece na internetu", dok je Božidar Budiša obrazložio preventivne aktivnosti u prometu koje će se provoditi u suradnji sa Hrvatskim autoklubom Zadar i uz podršku Odbora za promet osnovanog pri Vijeću za prevenciju.

Župan Stipe Zrilić i načelnik PU zadarske Neven Paškalin izrazili su zadovoljstvo što je svake godine sve više preventivnih projekata koji se provode uz podršku Vijeća za prevenciju, te da je od osnivanja Vijeća zajedničkom suradnjom podignuta kvaliteta provođenja ovih projekta, javljaju iz Zadarske županije. Ostvareni su i određeni učinci što svakako predstavlja poticaj za daljnjom suradnjom.