ZADAR- Svakodnevna pojava kod hotela Zagreb, 10 m od policije a prometno redarstvo iako je obaviješteno ne poduzima ništa, napisao je naš sugrađanin.

Od njega smo dobili još jedan dokaz nereda u parkiranju na Poluotoku i dvostrukih mjerila. A za red su zaduženi prometni redari, koji mogu staviti kaznu kao i policija. Osobito što je tu znak kojim se štiti zona parkiranja za MUP. Građani su upućeni na parkiranje koje se naplaćuje na nogostupu. A kad pješaci ne mogu proći, onda to po svemu sudeći nije ničiji grijeh.