Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava po Programu „Konkurentnost turističkog gospodarstva", unutar kojeg je ukupno osigurano 21.900.000 kuna za ukupno pet mjera. Prihvatljivi korisnici su subjekti malog gospodarstva, OPG-ovi i fizičke osobe-privatni iznajmljivači.

Cjelokupni tekst Javnog poziva i potrebnu dokumentaciju može se pronaći na http://www.mint.hr/default.aspx?id=370, a rok prijave je 10. travnja 2017. godine.

Posebno ističemo mjere C i D, od posebnog interesa za otočno stanovništvo:

Mjera C omogućuje dodjelu 100% bespovratnih sredstava za:

- provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima što uključuje: nabavu automatskog vanjskog defibrilatora (AED) - medicinski uređaj za spašavanje i oživljavanje, uz edukaciju djelatnika za rukovanje uređajem

- subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem/cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda.

Mjera D omogućuje dodjelu do 60% bespovratnih sredstava za:

-plasman otočnih proizvoda s oznakom „Hrvatski otočni proizvod" kroz turizam

-druge mjere prepoznatljivosti.

 

S obzirom na važnost mjera za otočane, ovim putem molimo da informaciju o mogućnostima financiranja po ovom Javnom pozivu objavite u svom mediju/proslijedite svim potencijalnim korisnicima.