Općinsko vijeće Općine Jasenice na svojoj 24. sjednici održanoj 20. ožujka donijelo je novu Odluku o naknadi za novorođeno dijete, po kojoj roditelji za prvo dvoje djece ostvaruju pravo na naknadu u visini 2.000,00kn jednokratno, javlja načelnik Općine Martin Baričević

Za treće dijete roditelji koji stalno borave na području Općine Jasenice ostvariti će pravo na naknadu u visini 35.000,00kn koja se isplaćuje u sedam uzastopnih godišnjih rata do sedme godine života djeteta. Naknada se za četvrto i svako iduće dijete povećava za 10.000,00kn (četvrto dijete 45.000,00kn, peto dijete 55.000,00kn, i svako iduće dijete deset tisuća kn više).

Ovom je odlukom smisleno zaokružen niz poticajnih mjera za demografsku obnovu koji uključuje naknadu za novorođeno dijete, kupovinu udžbenika za osnovnu školu, subvencioniranje učeničkih pokaznih karti za srednjoškolce, stipendije za studente i skrb u kući za starije i nemoćne „Naše bake i djedovi".

Općinsko je vijeće na današnjoj sjednici usvojilo i Strateški razvojni program Općine Jasenice do 2020. godine kojim je zacrtan put održivog razvoja Općine Jasenice kroz slijedeće ciljeve Strateški cilj 1: Razvoj mjera za unaprjeđenje kvalitete života; Strateški cilj 2: Razvoj gospodarstva utemeljenog na resursima mikroregije; Strateški cilj 3: Razvoj društvene infrastrukture s ciljem unaprjeđenja kvalitete života sa vizijom „Općina Jasenice - inspirirana doživljajem Velebita".