U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture danas je održana skupština Zračne luke na kojoj su predstavnici suvlasnika zadarskog aerodroma prvo opozvali a onda na šest mjeseci imenovali direktoricu Irenu Ćosić.

Time je provedena nedavna odluka Vlade o pripremi natječaja za uprave zračnih luka. Skupština je stoga prihvatila ali i izmijenila odredbe Društvenog ugovora za natječaj prema kojima se Uprava bira na mandat od četiri godine. Do sada je rok trajanja na direktorskom mjestu važio do opoziva skupštine, odnosno vlasnika. Zadarsku županiju je predstavljao župan Stipe Zrilić, Grad Zadar Krešimir Karamarko dok je u ime Ministarstva kao većinskog vlasnika bio pomoćnik ministra Jure Šarić.

Oni su prihvatili sve novine Društvenog ugovora osim najvažnije odredbe - najmanje pet godina radnog iskustva u zrakoplovnoj djelatnosti koju je zbog međunarodnih propisa uvjetovala Agencija za zračni promet. Time se otvara mogućnost i osobama izvan Zračne luke da se jave na natječaj, razlog je zbog kojeg su lokalni suvlasnici tražili da se ta odredba Društvenog ugovora koja važi za sve zračne luke, u zadarskom slučaju odbaci. Predstavnik Ministarstva je to prihvatio.

Za natječaj koji se mora provesti u roku od šest mjeseci, Direktor može biti onaj tko prvo ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke. Drugi je uvjet najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima. Traži se znanje najmanje jednog svjetskog jezika te radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova. Kandidatima će se provjeravati i jesu li u sukobu interesa.