ZADAR - Na zadarskom sveučilištu u sklopu Dana kroatistike održan je okrugli stol o 50. godina od donošenja Deklaracije o hrvatskom jeziku, posvećen akademiku Daliboru Brozoviću.

On je u tom povijesnom i lingvističkom događaju imao značajnu ulogu, kazao je, među ostalim u svom izlaganju prof. dr. Josip Lisac, govoreći na temu o Deklaraciji i akademiku Brozoviću, jednim od potpisnika tog dokumenta. Bilo je to zanimljivo izlaganje o tom događaju, u kojem se prof. Lisac nije libio definiranje uloge pojedinih političara tog doba. Onaj koji je najviše opstruirao Deklaraciju bio je Vladimir Bakarić. Presudan je bio Mirolslav Krleža, a vizionar Mika Tripalo.
Deklaracija je razbudila nacionalnu svijest a iz hrvatskih tekstova tiho je nestala „točka", istaknuo je Lisac.
Uz zainteresiranu akademsku zajednicu, obilježavanje pola stoljeća od usvajanje Deklaracije u sklopu dana kroatistike, privukla je i gradske političare ( na fotografijama nedostaju  trojica koja su netom prije napustili skup). Koliko radi stvarnog zanimanja a koliko radi kampanje, prosudite sami.