Sljedećih dana na zadarskom području održat će se serija interaktivnih dječjih radionica "Vidi i klikni" koju organizira Autoklub Zadar u suradnji sa HAK-om i uz podršku prometne policije.

Problem malih pješaka - djece u prometu, najčešće je vezan za rizike njihova sudjelovanja u prometu u funkciji pješaka, kao i za siguran smještaj i sjedenje u automobilu - u svojstvu putnika.

Učestalo upozoravanje i senzibilizacija vozača, roditelja, javnosti uopće može i mora dovesti do cjelokupne promjene stavova i ponašanja sudionika prometa.

Koncept programa „Vidi i klikni" je usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o:

- sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili suputnika u automobilu),
- prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu,
korištenju nogostupa,
- sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila...),
- prolasku raskrižjem,
- prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači smjera),
uspostavi vizualnog kontakta / komunikacije pješak - vozač,
- propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobili
- rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva

Prva radionica održana je jučer u Dječjem vrtiću Grigor Vitez. Program se dalje odvija prema sljedećem rasporedu:

15. 03. - Osnovna škola Bibinje - 08.00 h
16. 03. - Dječji vrtić Bokanjac - 09:00 h
17. 03. - Osnovna škola Biograd n/m - 10:45 h
21. 03. - Osnovna škola Stanov, Zadar - 08:00 h
22. 03. - Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje, Zadar - 08:00 h
23. 03. - Osnovna škola Šime Budinić, Zadar - 08:00 h
24. 03. - Osnovna škola Smiljevac, Zadar - 08:45 h