ZADAR- Povodom sudske presude kojom je Zadranin pravomoćno oslobođen plaćanja 698 kazni za parkiranje na Poluotoku kojeg namjerno nije htio plaćati, očitovao se na traženje novinara gradonačelnik Božidar Kalmeta.

Iako tada nije bio gradonačelnik, podsjetio je kako za odluku Gradskog vijeća o naplati parkiranja od 2011. nije bilo suglasnosti MUP-a, a koncesija na pomorsko dobro je riješena, ustvrdio je Kalmeta. On je prenio novinarima informaciju direktora Obale i lučica, kako je sudska praksa kod tužbi za nezakonitu naplatu parkiranja različita. Nekad dobiju stranke, a nekad Obala i lučica. U svakom slučaju odvjetnici su činjenicu da nije bilo formalne suglasnoti MUP-a iskoristili za tužbe svojih klijenata koji nisu plaćali parkirnje, odgovorio je Kalmeta na novinarske upite koji, kazao je, uvijek idu na njega kao lijepak. Novinare je stoga uputio na direktora Eduarda Duku.

Gradonačelnik Kalmeta je ustvrdio kako je javna garaža jedino rješenje za probleme parkiranja u Zadru. Kalmeta je mislio na javnu garažu koja se već godinama planira na Ravnicama, ali prema tom cilju nije se daleko odmaklo za vrijeme njegovog mandata.