ZADAR- Gradskom vijeću, koje zasjeda u petak, bit će ponuđena dva ugovora o prebijanju komunalnog doprinosa za gradnju pristupnih cesta između Grada Zadra i investitora.

Prvi je slučaj novog centra Elektre na Žmirićima koja ide uz ogradu terena koje pripada HEP-u. Građevinska dozvola je izdana, a HEP-u je obračunat doprinos od 1.8 milijuna kuna. Oni će provesti javnu nabavu za gradnju ceste, dužine 800 metara s komunalnom infrastrukturom, procijenjenu na 1.3 milijun kuna.
Drugi ugovor odnosi se na projekt Maraska parka. Tvrtka Zadar Resort, koju je osnovala Dogus Hrvatska uputila je prijedlog za prebijanjem komunalnog doprinosa za gradnju hotela Maraska s troškovima izgradnje spojne ceste od Trpimirove obale s Ulicom Miroslava Krleže. Investitori su već dobili građevinske dozvole. Obračun komunalnog doprinosa iznosi 6.4 milijuna kuna, a troškovnik izgradnje ceste s pripadajućom infrastrukturom iznosi 4 milijuna kuna, naveo je resorni pročelnik Darko Kasap, dodajući kako će Grad Zadar provesti javnu nabavu. Jednom od odredbi ugovora, po njegovom sklapanju rok za izgradnju ceste je 18 mjeseci.
S ova dva ugovora Grad Zadar dobit će dvije nove ulice s komunalnom infrastrukturom i dva milijuna kuna u gradskoj blagajni.