Župan Stipe Zrilić donio je Odluku o odobravanju potpora za programe/projekte udruga u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Na natječaj je pristiglo 26 prijava od čega njih 3 nisu bile udruge, a 4 nisu dostavile potpunu dokumentaciju. 

Razmatrane su sve prijave i Povjerenstvo je odlučilo da ne odobri financiranje programa/projekta sljedećih udruga: Udruga za poticanje životnog razvoja Carpe vita, Udruga za poticanje razvoja dječjih potencijala „Dječji centar", Hrvatska udruga leukemija i limfoma - podružnica Zadar, Udruga UNA, Udruga za obitelj i roditeljstvo IZVOR, Udruga umirovljenika Jazine I i Hrvatsko društvo političkih zatvorenika.

Ukupno 255 tisuća kuna raspodijeljeno je za projekte ovih 12 udruga i to na sljedeći način: 

1. Udruga slijepih Zadarske županije 25.000,00
2. Udruga za Down sindrom Zadarske županije 15.000,00
3. Udruga za osteoporozu 5.000,00
4. Udruga za pomoć ženi i djetetu "Duga" 85.000,00
5. Udruga osoba oštećena sluha 20.000,00
6. Porat - udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji 10.000,00
7. Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Zadarske županije 25.000,00
8. Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije 20.000,00
9. Udruga za autizam 15.000,00
10. Comunita mondo nuovo 10.000,00
11. Udruga invalida i osoba s teškoćama u razvoju „Zajedno" 10.000,00
12. Udruga za ranu intervenciju Zadarske županije „Koračić" 15.000,00