ZADAR - Uz Centar za studentski standard, koji je sastavnica Sveučilišta u Zadru, po prijedlogu rektorice Dijana Vican osnovana je i ustanova Agencija za studentski standard.
Rektorica je za osnivanje prve sveučilišne agencije u studenom tražila podršku i povjerenje Senata u procesu osnivanja Agencije. Iz njezinog obrazloženja proizlazi da se osniva Agencija za studentski standard kako Sveučilište ne bi bilo obveznik povećanog PDV-a, što bi se odrazili i na povećanje cijena koje bi za prehranu plaćali studenti preko svojih „iksica". Do sada je prehrana, odnosno studentska menza bila u sastavu trgovačkog društva Poslovni centra Sveučilišta u Zadaru sa sjedištem u Domu hrvatske mladeži.

Agenija je registrirana u prosincu, ali još nije profunkcionirala tako da zbog povećanog PDV-a na prehranu Poslovni centar posluje s gubitkom, kazala nam je Ivona Fatović, akademska tajnica i osoba zadužena za komunikaciju s javnosti.
- Čekamo dozvole nadležnih kako bi Agencija mogla početi s radom, dodala je i pojasnila kako će se tada aktivirati i ugovor o prijenosu djelatnosti i djelatnika za prehranu koji su još uvijek pod Poslovnim centrom. Privremena ravnateljica je Jasna Vujević. Nakon toga će se objaviti i natječaj za ravnatelja te Agencije koju je osnovalo Sveučilište. Agencija nije obveznika PDV-a, istaknula je tajnica Fatović. Iako je prehrana do sada bila organizirana prekoPC-a, koje je trgovačko društvo, zadarsko sveučilište u tom segmentu studentskog standarda, podsjeća akademska tajnica, bilo je jedino koje nije imalo gubitke u Hrvatskoj, a cijene se nisu mijenjale.

Ivona Fatović ujedno je i član Nadzornog odbora Poslovnog centra koji je 2015. završio u plusu, dok je godinu dana ranije iskazao gubitak. Promet tog sveučilišnog trgovačkog društva kretao se oko osam milijuna kuna. Najveći dio otpada na prehranu

koja se subvencionira iz Državnog proračuna, dok ostatak plaćaju sami studenti.
Što će ostati u Poslovnom centru kada se izdvoji menza? - Ostaju Baštica i turistička agencija Via Magna, kazala nam je poslovna tajnica.

Kroz Bašticu se vodi istoimeno poljoprivredno dobro, a voditelj je Davor Dević.
Prije nešto više od dvije godine Sveučilište pokreće turističku agenciju čiji je voditelj Ante Mandić.

Agencija u sastavu sveučilišnog Poslovnog centra zadužena je za organizaciju terenske nastave, izleta i ekskurzija studenata. Koliko su Baštica i Via Magna na tržištu i kakvi su im prihodi, to je dio poslovanja PC-a, koji se za sada nema namjere gasiti, kazala nam je Ivona Fatović.