Pomoć Zadarske županije samcima ili kućanstvima korisnicima minimalne naknade Centra za socijalnu skrb za podmirenje troškova grijanja na drva za 2017. godinu iznosi 950 kuna.

Ovu je odluku, koja je 21. veljače dobila zeleno svjetlo župana Stipe Zrilića, danas potvrdila Županijska skupština.