Dobre vijesti za žitelje Nina i okolice stižu sa današnje sjednice Županijske skupštine. 

Skupština je, naime, dala suglasnost Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za gradnju zgrade Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Ispostave Nin s procijenjenom vrijednošću predmeta nabave u iznosu od 2.625.690 kuna bez PDV-a. 

Grad Nin dao je zemljište od 1415 m2 bez naknade te je Zavod u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru upisan kao vlasnik zemljišta. Također je osigurano sedam parkirnih mjesta. Građevinska dozvola dobivena je 22. siječnja 2016. godine.

Za provođenje ove odluke sredstva su osigurana u Financijskom planu poslovanja za 2017. godinu Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.