Ministar  mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković u četvrtak, 9. ožujka nazočiti će prigodnoj svečanosti uvođenja u posao odabranog izvođača radova u okviru Projekta obnove dionice državne ceste DC502 Smilčić - Pridraga.

Svečanost otvorenja radova, započet će u 13 sati u Pridrazi, na lokaciji zahvata (kod benzinske postaje Batur - Benz), u organizaciji naručitelja radova, Hrvatskih cesta d.o.o., čiji će direktor, Josip Škorić, nazočne ukratko upoznati sa glavnim značajkama Projekta.

Svečanosti otvorenja radova ispred resornog Ministarstva nazočiti će i državni tajnik za infrastrukturu, Tomislav Mihotić te pomoćnici ministra, Alen Gospočić ispred Uprave cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture i Josip Bilaver, ispred Uprave za fondove EU.

Projekt obnove dionice državne ceste DC502 Smilčić - Pridraga u duljini zahvata od 8.85 kilometara koja je dio obilaznog pravca u slučaju zatvaranja autoceste A1, obuhvaća ojačanje kolničke konstrukcije, uređenje postojećih i izgradnju novih autobusnih stajališta te obnovu oborinske odvodnje, dok će se u naseljima Pridraga i Smilčić izgraditi nogostupi, u okviru radova na obnovi ove cestovne dionice. Projektant radova je tvrtka Ingris d.o.o. iz Zadra, a radove u vrijednosti 16.255.036,65 HRK ( bez PDV-a) izvodit će tvrtka Sarađen d.o.o., uz predviđeni rok realizacije od 6 mjeseci, od dana uvođenja izvođača u posao. Nadzor nad izvođenjem radova obavlja tvrtka IGH d.d. iz Zagreba.