Maškare su zavladale danas gradom! Iako je u planu bilo 14, u velikoj karnevalskoj povorci u Zadru sudjelovalo je 15 skupina. 

Iznenađenje je stiglo iz Sinja. Maškarana skupina na povratku iz Istre svojem je članu odlučila za rođendan pokloniti zadarsku povorku.

Preko 700 sudionika vesele povorke u 16 sati krenulo je rutom od Obala kneza Branimira prema Jazinama i Narodnom trgu. Na trgu su maškarane skupine pjesmom i plesom prezentirale svoje grupne maske. Nakon predstavljanja, karnevalska svita se uputila u Varoš gdje ih je zabavljala zadarska grupa Vista.

Pogledajte kako je bilo!