Županijska lučka uprava - ZADAR objavila je Javni poziv građanima zainteresiranima za vez brodica u luci Ošljak - općina Preko da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Preslik važeće plovidbene dozvole.

- Preslik važeće osobne iskaznice.

- Kontakt broj telefona

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU - Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

Adresa za predaju zahtjeva: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6/5

23000 ZADAR