ZADAR - Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas će u Gaženici održati radni sastanak na temu koncesioniranja putničkog terminala u izgradnji te gradnje obalnog zida od preostalog kreditnog novca. Izgradnja nove obale uz nasuto priobalje omogućila bi novi manipulativni prostor za teretni promet. Na sastanu će biti govora i o Nacionalni planu razvoja luka od osobitog gospodarskog i međunarodnog interesa za RH.

Sastanak nije službeno najavljen, ali je sigurno da će Lučka uprava Zadar biti domaćin. HDZ-ov ministar ne nosi darove Zadru, jer u tom planu, zadarska luka nije predviđena kao teretna luka od nacionalnog značaja već isključivo putnička luka.
Što se tiče teretne luke, preporuka je održavanje trenutnog fokusa, dakle onog što održava koncesionar Luka Zadar, a da sva buduća ulaganja u taj segment budu privatna. Lučka uprava Zadar želi razvijati ro-ro promet, zbog čega je auto cesta preko Kalmetine i stigla u Gaženicu.

Kakav će Nacionalni plan proći na Vladi po prijedlogu nadležnog ministarstva, ovisit će o današnjem sastanKu zatvorenom za javnost.