ZADAR - Javna vatrogasna postrojba Zadar od 1. siječnja je imala 11 intervencija na požarima dimnjaka. U prosincu, kada su počele hladnoće bilo je toga znatno više. U jednom danu čak tri put smo gasili požare, informacija je koju smo dobili od zapovjednika JVP Željka Šoše.
Vatrogasci nisu ti, dodaje Šoša, koji će utvrditi što je uzrok požara u dimnjaku koji je itekako može biti opasna po ljudske živote. O tome nam je svjedočila ovih dana jedna naša sugrađanka koja je doživjela požar u dimnjaku svog stana. Iskre su fracale iz dimnjaka na krovu. Vatrogasci su brzo došli te izvadili žar iz peći, tako da nije trebalo, kao u slučaju susjeda ubrizgavati pjenu u dimnjak. Ovlašteni dimnjačari koji su netom prije čistili dimnjake na krovu te zgrade, u ovom slučaju izvadili su pet vreća gara iz dimnjaka, ispričala nam je Zadranka svoj slučaj.

I dok vatrogasci iz svog iskustva govore kako se dimnjaci ne održavaju, dimnjačari drže da je problem u neispravnim i starim dimnjacima. Jedan takav slučaj nedavno je imala tvrtka Zadar stan, koja je kao upravitelj dužna pozivati koncesionara da dva puta godišnje čiste dimnjake te im taj posao platiti iz pričuve. Njihova je obaveza i popraviti dimnjak kada to potvrdi i koncesionar i inspekciju za zaštitu od požara.

- Sanaciju tog dimnjaka platili smo 25 tisuća kuna. Za popravka je angažirana i ovlaštena tvrtka, nakon čega koncesionar mora doći pregledati i utvrditi je li se taj dimnjak može koristiti. Radilo se o dvoje starijih stanara u Ulici Ivana Mažuranića, kazao nam je direktor Ante Rušev, pohvalivši i Grad Zadar koji je kao suvlasnik brzo financijski intervenirao kod tog posla. Inače s dimnjacima i njihovim održavanjem svi upravitelji imaju velikih problema, a radi se o vrlo važnom segmentu koji može biti opasan po ljudski život, utvrdio je direktor Zadar stana, dodajući kako je pri tom i problem zastarjelih dimnjaka.

Gradsku upravu smo pitali je li na njihovu adresu stižu pritužbe građana s obzirom na to da su oni ti koji su odredili koncesionara te postoji li mehanizam nadzora.
Prenosimo njihov odgovor u cijelosti:
Koncesionar Grada Zadra je tvrtka Poredak.Komunalno redarstvo nije zaprimilo nikakve prijave za konkretne slučaj eve zapaljenja, a inače prijave koje zaprimimo rješavamo sukladno odredbama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. Komunalni redar ovlašten je narediti ovlaštenom koncesionaru da obavlja dimnjačarske poslove u smislu da je dužan redovito obavljati kontrolu i čišćenje uređaja za loženje, dimovodnih objekata i kanala sukladno Odluci te da je dužan odazvati se na poziv upravitelja zgrade , predstavnika stanara i građana.
Komunalni redar će osobama koje ovlaštenom koncesionaru onemogućuju pristup uređajima za loženje, dimovodnim objektima i kanalima, narediti da mu omoguće pristup, izricati novčane kazne sukladno Odluci, te zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova osobama koje nisu koncesionari. Takve redari mogu novčano kažnjavati i protiv njih provoditi prekršajni postupak.
Za utvrđene nedostatke na uređajima za loženje, dimovodnim objektima i kanalima , Koncesionar će o tome pismeno obavijestiti v1asnika , korisnika usluge i upravitelja zgrade i pozvati ga da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti duži od mjesec dana.
U slučaju ne otklanjanja nedostataka u utvrđenom roku , osim Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Koncesionar o tome obavještava Inspektorat MUP-a Policijsku upravu zadarsku - Inspekciju za zaštitu od požara i eksploziva, a kod uređaja za loženje na plin bez odgode obavještava i nadležnog distributera plina, navodi se u opsežnoj informaciji odgovornih iz gradske uprave koja može biti putokaz građanima koji imaju probleme s dimnjacima ili dimnjačarima.
Međutim, komunalni redar nije ovlašten da ocjenjuje kvalitetu obavljenog čišćenja uređaja za loženje dimovodnog objekata i kanala, kao ni da utvrđuje eventualne uzroke i posljedice zapaljenja istih. Za to postoji služba državne inspekcije.