ZADAR - U javnoj raspravi je prijedlog izmjena zakona o graditeljstvu kojim će se , doznajemo, produžiti rok za legalizaciju po istim uvjetima te trajnije riješiti zapošljavanje službenika  koji  rade na tom poslu. Za njih će se ponuditi novi model zapošljavanja umjesto natječaja koji se moraju stalno provoditi za iste službenike koji su zapoleni na oderđeno vrijeme 6 plus 6 mjeseci.

Grad Zadar je riješio 57 posto podnesenih zahtjeva, dok je u uredu Zadarske županije izdano 60 posto rješenja od 53 000 podnesenih zahtjeva. Županijski ured među prvima je po efikasnosti rada, a Zadarska županija je nakon Grada Zagreba bila druga po broju ilegalnih građevina, koje vlasnici namjeravaju legalizirati.

S postupkom ozakonjenja nezakonito podignutih objekata počelo se prije pet godina. Kad će se završiti, političari više ne najavljuju.